Split látnivalók


Split látnivalói

Szent Doimus székesegyház

A Szent Doimus székesegyház eredetileg Diocletianus mauzóleuma volt. A mauzóleum eredetileg nyolcszögletű, kupolás épület volt, amelyet fedett oszlopsor vett körül. Bejáratát valaha két szfinx őrizte, amelyek közül az egyik ma a peristiliumban látható. A mauzóleumot körülvevő oszlopsort is görög építészek és kőfaragók emelték: a jobb oldali utolsó oszlopon Philatész mester neve ma is kibetűzhető.

A dóm melletti harangtorony építését V. István magyar király lánya, II. Károly nápolyi és szicíliai király felesége kezdte a 13. században és Róbert Károly király felesége, Erzsébet folytatta az elpusztult Solana köveinek felhasználásával.

Az építkezés csak a 17. században fejeződött be. A dóm főkapuja fölötti timpanonon kis dísztelen kőkoporsólya IV. Béle király két lányának, a tatárok elől való menekülés idején Klissza várában elhunyt Katalinnak és Margitnak földi maradványait rejti. Királylányokhoz méltatlanul szűkszavú a koporsó latin nyelvű felirata: "Bélának, Magyarország királyának leányai nyugosznak itt, akik a tatárok előli menekülés idején 1242. március 13-án hunytak el." A kis hercegnők azonban nehezen találtak nyugalmat. Az Árpád-házi királyok emlékére féltékeny velenceiek el akarták távolítani a koporsókat, de végül csak Szt. Márk oroszlánjait helyezték eléjük. A templom restaurálásakor a koporsók az egykori Jupiter templomba kerültek, s csak ezután jutottak vissza mostani helyükre.Jupiter-templom

A dóm bejáratával szemben a peristiliumból keskeny kis utca nyílik, amelyet a spliti szójárás egyembernyi szélessége miatt Engedj át utcának hív. Ez a kis köz vezet Split talán legépebben megmaradt római kori emlékéhez a Jupiter-szentélyhez. Jupitert a harcos császár saját patrónusának tekintette. A Jupiter-templom a 7. század óta keresztelőkápolna. Ennek köszönheti, hogy több mint másfél évezred után is szinte teljes érintetlenségében mutatja be, hogy milyenek voltak a rómaiak templomai. A római architektúra szépségén kívül értékes műemlék a keresztelőkápolna óhorvát domborművel díszített keresztelőkútja is. A dombormű Zvonomir horvát királyt ábrázolja tanácsosával, lábánál arcra borulva egy alattvaló hever. Itt találjuk még Mestrovic Keresztelő Szt. Jánosát, a háttérben pedig Ravennai János, az egyházszervező első spliti püspök 7-8. századból származó szarkofágját és Lovro püspök (11. század) kőkoporsóját.Agubio-palotaPapalić-palota

A Papalić-palota, a város legjelentősebb gótikus emléke. Ma a városi múzeum van benne.Diocletianus-palota

Az egykori Diocletianus-palota falai között található a tulajdonképpeni óváros. A város legjelentősebb műemléke. Ahhoz, hogy a késő római építészet e kiemelkedő alkotásának nagyszerűségét érzékeltethessük, fel kell idéznünk a palota építését megelőző időket, amikor e festői öböl partján csak a kis Aszphalatosz házacskái húzódtak. A jelenlegi sétány helyén a tenger hullámzott, s közvetlenül a parton emelkedett a császár korlátlan hatalmát hírdető, öregkori szeszélyét szolgáló óriási palota. A keleti és nyugati oldala 215, az északi 175, a déli 181 méter hosszú. Északon 16, délen 23 méter magas és 2 méter vastag falait 4 hatalmas saroktorony (mely közül 3 ma is áll), 6 nyolcszögletű kaputorony és további bástyák, összesen 16 torony védelmezte. A mai házsor mentén húzódó fal felett tengerre néző zárt erkély volt. A mai bejáraton a Porta Aeneán (Bronz kapu) át az oda kikötő gályára lehetett szállni, míg vele szemben, a palotán áthaladva az út a díszes Porta Aureához (Arany kapu) vezetett.

A palota kialakításában szerepet játszott az a körülményis, hogy a terep északról délre 6 métert lejt. A Port Aenea feltárásával egy időben felfedezték, hogy a szintkülönbség kiegyenlítésére a déli részt alápincézték és a kapu egy braci kőtömbökből épített alagsoron át vezetett a peristilliumba.Cindro-palota

A Cindro-palota, a város legszebb barokk épülete.Szentháromság templom

A Szentháromság templom és a reneszánsz kolostor a város patrícius családjainak síremlékével.A püspöki palota

A püspöki palota neoreneszánsz stílusú.Szent Arnir-kápolnaSzent Ferenc templom és kolostorGripe erődÓhorvát Régészeti Műemlékek Múzeuma

A múzeum jelentős gyűjteménnyel rendelkezik, amely megismertet bennünket a korai középkor horvát művészetével.Spliti Régészeti Múzeum

Termeiben görög szobrokat, görög, római, illír ékszereket, használati tárgyakat, valamint a salonai ásatások gazdag leleteit csodálhatjuk meg. Számos értékes trád-illír emlék nyújt tájékoztatást ezeknek a kevéssé ismert népeknek művészi formakincséről. Nem kevésbé értékes a múzeum gazdag kőtára: szobrok, síremlékek, áldozati oltárok, díszes szarkofágok. Utóbbiak között néhány világhírű darab is van: pl. a gazdag faragványú Hyppollitus-, Phaedra- vagy a vadkanvadászatot megjelenító római, ill. a zsidók vörös-tengeri átkelését ábrázoló kora keresztény szarkofág.Néprajzi Múzeum

A régi tanácsháza épületében tekinthetjük meg az érdekes és figyelemreméltó gyűjteményt.Természettudományi MúzeumMűvészeti GalériaTengerészeti MúzeumSzékesegyház- Egyházművészeti GyűjteményVélemények